Algemene voorwaarden

U kunt de door ons gehanteerde voorwaarden downloaden door op een van de onderstaande links te klikken:

Indien u vragen heeft over de algemene voorwaarden of als u een papieren versie wenst, dan kunt u contact met ons opnemen.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Anders luidende algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen

Product toegevoegd aan verlanglijst